محصولات

افتخار ما تولید محصولات باکیفیت و مطابق با تکنولوژی و استانداردهای روز دنیا است.

کنترلر عملیات حرارتی (پروگرامر)

کنترلرهای پیشرفته ۹مرحله‌ای Heatomatic سری DPC100

سری هیتوماتیک DPC100 در ابعاد استاندارد ۹۶×۹۶ میلیمتر ارائه شده اند. کنترلرهـای سـری DPC100 بـه صـورت معمـول بـر پایـه روش کنترلـی ON/OFF هیسـترزیس بـا ورودی ترموکوپلـی و دو خروجـی رلـه تولیـد میشـوند و در صـورت سـفارش ایـن قابلیـت وجـود دارد کـه کنترلرکننده‌ها بر پایـه روشهای کنترلـی دیگـر از جملـه PID و ورودی‌هـای متنـوع ماننـد PT100 و یا به همراه سـیگنال‌های آنالـوگ اسـتاندارد ولتـاژ و جریـان و نیـز خروجی‌هـای دیجیتـال آنالـوگ ولتـاژ و جریـان تولید شـوند. این دسـتگاه به طور معمول بـرای انواع کاربردهای کنترل دمای چند مرحله و نیز درحالت سفارشی برای کنترل انواع ورودی و خروجی های آنالوگ به کار گرفته می‌شود. این کنترلر مقادیر ست‌پوینت و مقدار واقعی و تمام پارامترها را در دو نمایشگر سون سگمنتی نمایش می دهد. خروجی‌های استاندارد دستگاه، دو رله‌ی ۱۰ آمپر ۲۲۰ ولت بوده که هردو آنها قابلیت برنامه‌پذیری توسط دستگاه را دارند. وضعیت قطع/وصل بودن هرکدام از رله ها نیز توسط LED های OUT1 و OUT2 نشان داده می‌شوند. در صورت قطعی ترموکوپل، کنترلر هیتوماتیک قابلیت تشخیص آن را داشته و توسط چراغ ALARM این وضعیت را به کاربر اطلاع می‌دهد.
علاوه بر وضعیت برنامه‌دهی به صورت منحنی، دستگاه این قابلیت را نیز دارد که به صورت ترموستات عمل کرده و دما را در یک ست پوینت ثابت نگاه دارد. همچنین وضعیت دستی (MANUAL) در دستگاه این قابلیت را به کاربر میدهد تا در مواقع نیاز خروجی‌های رله را به صورت دستی کنترل کند. هرکدام این وضعیت ها توسط LEDهای RUN، HOLD و MAN نشان داده می شوند.
هیتوماتیک ساده ترین رابط را برای وارد کردن تنظیمات و مقادیر کنترلر ارائه کرده است.

کنترلر-ریکورد ۶کاناله عملیات حرارتی

کنترلرهای پیشرفته ۹مرحله‌ای Heatomatic سری DPMC100 بهمراه رکورد تمامی کانالها بصورت Paperless

سری هیتوماتیک DPMC100 با صفحه نمایشگر ۷اینچی قابلیت کنترل و رکورد شش کانال مجزا را دارد. این محصول نیز بـه صـورت معمـول بـر پایـه روش کنترلـی ON/OFF هیسـترزیس بـا ورودی ترموکوپلـی و خروجـی رلـه تولیـد میشـوند و در صـورت سـفارش ایـن قابلیـت وجـود دارد کـه کنترلرکننده‌ها بر پایـه روشهای کنترلـی دیگـر از جملـه PID و ورودی‌هـای متنـوع ماننـد PT100 و یا به همراه سـیگنال‌های آنالـوگ اسـتاندارد ولتـاژ و جریـان و نیـز خروجی‌هـای دیجیتـال آنالـوگ ولتـاژ و جریـان تولید شـوند. خروجی‌های استاندارد دستگاه، هفت رله‌ی ۱۰ آمپر ۲۲۰ ولت بوده که همه آنها قابلیت برنامه‌پذیری توسط دستگاه را دارند.

دستگاه جوش ترموکوپل

دستگاه جوش ترموکوپل برق مستقیم و شارژی

این دستگاه امکان اتصال مستقیم ترموکوپل ها به قطعه کار را فراهم می کند، این روش به عنوان روش دشارژ خازنی شناخته می شود. این دستگاه امکان اتصال مستقیم و مستقل به سطح فلز را برای تولید اتصال گرم فراهم نموده است . در واقع می توان گفت که در این روش قطعه کار به محل اتصال ترموکوپل تبدیل شده است بنابراین این روش از خطاهای ناشی از عدم تماس مستقیم با منبع حرارت اجتناب می نماید.

  • این دستگاه در دو مدل برق مستقیم و دستگاه شارژی تمام اتوماتیک تولید می شود.
  • دستگاه بر اساس شارژ و دشارژ خازن عمل می کند.
  • وزن پایین دستگاه امکان حمل و نقل آسان آن را فراهم می نماید.
  • امکان تغییر میزان انرژی از ۲۰ ژول تا ۴۰ ژول را فراهم می کند، که این میزان متناسب با قطر سیم مورد استفاده قابل تنظیم می باشد.
  • در دستگاههای شارژی تمام اتوماتیک نیز به دلیل وجود باتری ، امکان استفاده بدون برق میسر می باشد.

سرویس و پشتیبانی حرفه‌ای

تمامی محصولات ماتک صنعت دارای گارانتی بوده و در صورت هرگونه مشکل و خرابی، سرویس و تعمیرات بصورت فوری و بصورت کاملاً حرفه‌ای ارائه خواهد شد.

محصولات تخصصی صنعت اتوماسیون، با افتخار؛ ساخت ایران !